Zjawiska przyrodnicze
Data Temat
2016-01-25 14:58 Prawdopodobieństwo trzęsienia ziemii w Polsce
2014-03-06 14:29 gtfMlcMqElZyVW
2010-10-10 18:17 tektonika
2010-05-01 19:11 Wymień rodzaje ekstremalnych zjawisk klimatycznych.
2009-12-16 14:37 Ekspozycja stoków...czemu?
2009-09-23 15:29 Góry
2009-05-27 12:24 Alternatywne Ľróła energii
2007-12-01 16:17 El Nino - nadzwyczajne zjawisko